හදිසි උපත් පාලන ක්‍රම

අනපේක්ෂිත ලෙස ගැබ් ගැනීමක් සිදු උනොත් එහි හානිය බොහොමයි. ඇතැම් මවු පියවරුන් එවැනි දරුවන් නැසීමට තරම් කුරිරු වෙනවා. එවැනි තත්වයක් ඇති වෙන්න පෙර එයින් වැළකුනොත් නේද හොඳ?

Read More

කාන්තාවක් ගැබ්ගැනීමක් බලාපොරොත්තු වන විට ධනාත්මකව සිටිය යුත්තේ කෙසේද?

අපගේ මානසික ආතතිය හේතුවෙන් සරුභාවයට සෘනාත්මකව බලපෑමට ඉඩ තිබේ. සමහර විට මාසයක් දෙකක් පමණ ගැබ් ගැනීමට උත්සාහ කරන විට, එය සිදු නොවේ නම් අවාසනාවකට මෙන් මානසික ආතතිය නිසා ඔබේ බලාපොරොත්තු සුන් වූ බවක් දැනීමෙන් ඍණාත්මක ආකල්ප ඔබේ සිතට ඇතුළු වේ… මෙය අප සිතෙන් බැහැර කර වඩා ධනාත්මක විය යුතුය… අධ්‍යනවල පෙන්නුම් කරන ආකාරයට, විවිධ සෞඛ්‍යමය

Read More
mathru.lk

mathru.lk